Milestones

Nederland kan veel bijdragen aan verduurzaming van landbouw – nationaal én internationaal

Via onze import en export van landbouwproducten houden we een intensief landbouwsysteem in stand dat ecosystemen vernietigt en lokale productie ondermijnt. Als Nederland haar landbouw en veeteelt wil verduurzamen en wil zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, zal ons land ook naar haar eigen handelen buiten de grenzen moeten kijken.

Bekijk event
KLIMAATALARM! in meer dan 40 steden. Doe mee!

Het coronavirus laat duidelijk zien dat snel en daadkrachtig handelen nodig is om een crisis te bestrijden. Vlak voor voor de landelijke verkiezingen willen we aan heel Nederland en het kabinet duidelijk maken dat we nu moeten kiezen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.

Bekijk event
Nog een #buitenlanddebat: klimaat, handel in relatie tot migratie en veiligheid

Bekijk event